Het Geslacht Nolthenius (Tutein Nolthenius) - Literatuur


Twee van de drie boeken van Het geslacht Nolthenius (Tutein Nolthenius), zoals deze in 1914 en 1930 zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen zijn, inmiddels volledig door K. Tutein Nolthenius gedigitaliseerd.

In deze digitale versies is de gelijke paginering aangehouden als in het orginele gedrukte exemplaar, slechts zijn de in het boek tussengevoegde afbeeldingen, ivm de paginanummering, aan het einde van de documenten gevoegd. Geen van de in het orginineel aan het eind te vinden aanvullingen en verbeteringen zijn uitgevoerd. Tevens is de originele spelling aangehouden. Om de leesbaarheid te vergroten is wel is de in het boek gehanteerde f als (tweede) s vervangen. Er is de grootste zorg besteed aan het correct dupliceren van het origineel.

Deze digitale versie is beschikbaar op aanvraag via genealogy@tuteinnolthenius.org

Te downloaden documenten:
Inhoudsopgave Deel 1 : GESLACHTSLIJSTEN (blz. 1 - 144)

STAM (NOLTHEN, NOLTHENIUS, TUTEIN NOLTHENIUS).
I. Heinrich, overleden 1580 blz. 1;
II. Ds. Georgius (1550—1590) blz. 3;
III. Ds. Henricus (1580—1631) blz. 7;
IV. Ds. Georgius (1613—1654) blz. 11;
V. Pieter (1642—1678), blz. 15;
VI. Willem (1675—1757) blz. 21;
VII. Balthazar (1701—1755) blz. 27;
VIII. Willem Hendrik (1726—1796) blz. 31;
IX. Willem Hendrik (1776—1827) blz. 35;
X. Dr. Mr. Peter Marius (1814—1896) blz. 49;
XI. Rudolph Peter Johann c.i. (geb. 1851) blz. 55;
XIbis. Gullian Eduard Hugo (geb. 1860) blz. 61;
XIter. Henri Paul Jules (geb. 1861) blz. 63.

TAK JULIUS HENDRIK TUTEIN NOLTHENIUS.
X. Julius Hendrik (1824—1889) blz. 67;
XI. Robert Claude Jacques (geb. 1851) blz. 73;
XIbis. Dr. Jan Rudolph (geb. 1857) blz. 75.

TAK DANIEL NOLTHENIUS.
VIII. Daniel (1736—1782) blz. 79;
IX. Daniel (1779—1811) blz. 81;
X. Daniel Martinus (1806—1885) blz. 83;
XI. Hugo Frederik Johan (geb. 1848) blz. 87.

TAK JERONIMUS NOLTHENIUS.
VIII. Mr. Jeronimus (1738—1796) blz. 93;
IX. Balthasar (1763—1830) blz. 95;
X. Johannes Jacobus (1804—1878) blz. 101;
XI. Balhazar Catharinus (1827—1878) blz. 105;
XIbis. Mari Johan Henrij (1834—1897) blz. 107;
XIter. Willem Hendrik (geb. 1836) blz. 109;
XIquater. Adriaan Wilhelm (1838—1873) blz. 112.

TAK ABRAHAM NOLTHENIUS, overgaande in vrouwelijke lijn in het geslacht Nolthenius de Man.
IV. Abraham (1622—1683) blz. 117;
V. Mr. Hendrik (1664—1731) blz. 120;
VI. Willem Hendrik (1698—1760) blz. 122;
VII. Mr. Anthony Willem Hendrik (1744—1781) blz. 125.

TAK HENDRIK NOLTHENIUS, overgaande in vrouwelijke lijn in het thans uitgestorven geslacht Faassen–Nolthenius.
V. Ds. Henricus (1639—1676) blz. 133;
VI. Pieter (1663—1719) blz. 135.

TAK JOANNES NOLTHENIUS, Brouwershaven-Gravenhaagsche uitgestorven tak.
V. Joannes (1649—1682) blz. 141;
VI. Quirijn (1675—1713) blz. 143.Inhoudsopgave Deel 1 :
AANTEEKENINGEN (blz. 145 - 392)


TOELICHTING TOT DE AFBEELDINGEN.

BLADWIJZER.Inhoudsopgave Deel 2 Eerste stuk :
VERVOLG DER AANTEEKENINGEN (blz. 393 - 806)

 
TOELICHTING TOT DE AFBEELDINGEN.
Inhoudsopgave Deel 2 Tweede stuk :
VERVOLG DER AANTEEKENINGEN (blz. 807 - 1226)


BIJLAGEN.

AANHANGSEL. Nasporingen te Mülheim aan de Roer, blz. 1138. Naschrift, blz. t 155.

TOELICHTING TOT DE AFBEELDINGEN.

GESLACHTSWAPEN, blz. 769, 1159.Wapen Nolthenius

© 2020 Karel Tutein Nolthenius [genealogy@tuteinnolthenius.org]