Het Geslacht Nolthenius (Tutein Nolthenius) - Literatuur


Twee van de drie boeken van Het geslacht Nolthenius (Tutein Nolthenius), zoals deze in 1914 en 1930 zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen zijn, inmiddels volledig door K. Tutein Nolthenius gedigitaliseerd. Van Deel 2 - tweede stuk zijn enkele bijlagen digitaal beschikbaar.
In deze digitale versies is de gelijke paginering aangehouden als in het orginele gedrukte exemplaar, slechts zijn de in het boek tussengevoegde afbeeldingen, ivm de paginanummering, aan het einde van de documenten gevoegd.
Geen van de in het orginineel aan het eind te vinden aanvullingen en verbeteringen zijn uitgevoerd. Tevens is de originele spelling aangehouden. Om de leesbaarheid te vergroten is wel is de in het boek gehanteerde f als (tweede) s vervangen. Er is de grootste zorg besteed aan het correct dupliceren van het origineel.

Er is zorg besteed aan het correct dupliceren van het origineel. Opmerkingen, correcties en vragen graag aan genealogy@tuteinnolthenius.org
Inhoudsopgave Deel 1 : GESLACHTSLIJSTEN (blz. 1 - 144)

STAM (NOLTHEN, NOLTHENIUS, TUTEIN NOLTHENIUS).
I. Heinrich, overleden 1580 blz. 1;
II. Ds. Georgius (1550—1590) blz. 3;
III. Ds. Henricus (1580—1631) blz. 7;
IV. Ds. Georgius (1613—1654) blz. 11;
V. Pieter (1642—1678), blz. 15;
VI. Willem (1675—1757) blz. 21;
VII. Balthazar (1701—1755) blz. 27;
VIII. Willem Hendrik (1726—1796) blz. 31;
IX. Willem Hendrik (1776—1827) blz. 35;
X. Dr. Mr. Peter Marius (1814—1896) blz. 49;
XI. Rudolph Peter Johann c.i. (geb. 1851) blz. 55;
XIbis. Gullian Eduard Hugo (geb. 1860) blz. 61;
XIter. Henri Paul Jules (geb. 1861) blz. 63.

TAK JULIUS HENDRIK TUTEIN NOLTHENIUS.
X. Julius Hendrik (1824—1889) blz. 67;
XI. Robert Claude Jacques (geb. 1851) blz. 73;
XIbis. Dr. Jan Rudolph (geb. 1857) blz. 75.

TAK DANIEL NOLTHENIUS.
VIII. Daniel (1736—1782) blz. 79;
IX. Daniel (1779—1811) blz. 81;
X. Daniel Martinus (1806—1885) blz. 83;
XI. Hugo Frederik Johan (geb. 1848) blz. 87.

TAK JERONIMUS NOLTHENIUS.
VIII. Mr. Jeronimus (1738—1796) blz. 93;
IX. Balthasar (1763—1830) blz. 95;
X. Johannes Jacobus (1804—1878) blz. 101;
XI. Balhazar Catharinus (1827—1878) blz. 105;
XIbis. Mari Johan Henrij (1834—1897) blz. 107;
XIter. Willem Hendrik (geb. 1836) blz. 109;
XIquater. Adriaan Wilhelm (1838—1873) blz. 112.

TAK ABRAHAM NOLTHENIUS, overgaande in vrouwelijke lijn in het geslacht Nolthenius de Man.
IV. Abraham (1622—1683) blz. 117;
V. Mr. Hendrik (1664—1731) blz. 120;
VI. Willem Hendrik (1698—1760) blz. 122;
VII. Mr. Anthony Willem Hendrik (1744—1781) blz. 125.

TAK HENDRIK NOLTHENIUS, overgaande in vrouwelijke lijn in het thans uitgestorven geslacht Faassen–Nolthenius.
V. Ds. Henricus (1639—1676) blz. 133;
VI. Pieter (1663—1719) blz. 135.

TAK JOANNES NOLTHENIUS, Brouwershaven-Gravenhaagsche uitgestorven tak.
V. Joannes (1649—1682) blz. 141;
VI. Quirijn (1675—1713) blz. 143.Inhoudsopgave Deel 1 :
AANTEEKENINGEN (blz. 145 - 392)


TOELICHTING TOT DE AFBEELDINGEN.

BLADWIJZER.Inhoudsopgave Deel 2 Eerste stuk :
VERVOLG DER AANTEEKENINGEN (blz. 393 - 806)

 
TOELICHTING TOT DE AFBEELDINGEN.Deel 2 Tweede stuk : VERVOLG DER AANTEEKENINGEN (blz. 807 - 1226)
Deel 2 Tweede stuk : BIJLAGEN.

Deel 2 Tweede stuk : AANHANGSEL. Nasporingen te Mülheim aan de Roer, blz. 1138. Naschrift, blz. 1155.

Deel 2 Tweede stuk : TOELICHTING TOT DE AFBEELDINGEN.

Deel 2 Tweede stuk : GESLACHTSWAPEN, blz. 769, 1159.
Brievenboek Omslag
Naast het digitaliseren van het familieboek "Het geslacht Nolthenius" is een ander project het scannen van het Brievenboek met de Brieven van Overzee gericht aan Balthazar Nolthenius in de jaren 1737 – 1743.
Hopelijk zijn er in de toekomst fondsen aan te boren om het gehele boek professioneel te laten scannen.
Ten behoeve van onderzoek door derden is een aantal brieven provisorisch gescand en hier te vinden.

Op dit moment zijn de gescande brieven beschikbaar van:
  • Aletta Beck
  • Pieter van Son

Van het boek "Grootmoeder" : brieven en bescheiden betreffende Julie Tutein Nolthenius, geboren Tutein. 1783-1865 / samenst. R.P.J. Tutein Nolthenius (in zestigvoud gedrukt, 1908), is een pdf scan beschikbaar. Deze is te downloaden via Delpher.nl.Wapen Nolthenius

© 2021 Karel Tutein Nolthenius [genealogy@tuteinnolthenius.org]